Zuid-Limburg Taxatie-service

BELANGRIJK:
Onze rapporten worden gevalideerd door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Insituut)

Zuid-Limburg Taxatie-service is de specialist op het gebied van taxaties voor zowel zakelijke als particuliere clienten, financiele instellingen en intermediairs.

Zuid-Limburg Taxatie-service houdt zich uitsluitend bezig met waardering van zakelijk en particulier vastgoed.

Wij hebben geen belang bij financiering van onroerende zaken en kunnen hierdoor onafhankelijk werken. Die onafhankelijkheid vinden wij uitermate belangrijk voor het verkrijgen van een objectief waardeoordeel. Hiermede onderscheiden wij ons op de markt.

Wij zijn gespecialiseerd in het taxeren van MKB Bedrijfsonroerend Goed, alle soorten WONINGEN en ten behoeve van uw woz waarde

De taxateurs zijn gecertificeerd en voldoen aan de laatste normen, vastgesteld door Contactorgaan Hypothecair Financiers, in samenwerking met de brancheverenigingen (o.a.Vastgoed Cert, SCVM en VBO).

Wij zijn aangesloten bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Insituut).

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.